NMF ondersteunt haar leden en promoot de modelspoor hobby met onder andere de volgende activiteiten:

  • de modelspoorhobby onder de aandacht te brengen bij een zo groot mogelijk publiek en vooral bij jeugd. Zie hiervoor de website modeltreinenplezier.nl
  • fungeren als landelijk aanspreekpunt voor modelspoor zaken. Zie hiervoor de website modeltreinenhobby.nl
  • potentiële leden verwijzen naar clubs in hun regio
  • organisatoren van evenementen in contact brengen met clubs in hun regio
  • adviseren van een uniforme vergoedingsregeling voor verenigingen die aan dergelijke evenementen deelnemen
  • assisteren bij de oprichting van nieuwe verenigingen, bijvoorbeeld door het ter beschikking stellen van standaard statuten en huishoudelijke reglementen.
  • bevorderen van onderlinge samenwerking tussen de leden
  • organiseren van de jaarlijkse Landelijke Modelspoor Dagen
  • bemiddelen in het afsluiten van verzekeringen voor aangesloten modelspoor clubs, zoals een collectieve aansprakelijkheidsverzekering een transportverzekering voor een modelbaan (of delen daarvan) voor deelname aan evenementen of bijvoorbeeld een verzekering voor de eigendommen van een vereniging en aangesloten leden