Regiovertegenwoordiging

Elke regio heeft een vertegenwoordiger en is het aanspreekpunt voor de regio. Hij/zij heeft als taak om op regelmatige basis de aangesloten verenigingen in de regio te bezoeken met als doel om de eventueel aanwezige vragen te beantwoorden. De regiovertegenwoordigers komen 2x per jaar bij elkaar. Van elke vergadering worden notulen gemaakt.


Regio Noord

Regio Oost

Regio Zuid

Regio West

Landelijk