Het ontstaan van Nederlandse Modelbouw Federatie

Een modeltrein is een schaalmodel van een trein en de bouw ervan is derhalve een vorm van modelbouw. Het bouwen van modellen van spoormaterieel en spoorwegen is in de loop van de negentiende eeuw ontstaan en werd in de decennia na de Tweede Wereldoorlog een populaire hobby onder meestal mannen en kinderen, die vaak binnenshuis plaatsvond. Het bouwen van treinmodellen en spoorbanen werd steeds geavanceerder en omvattender, resulterend in complete nagebootste modellandschappen en modelsteden, die computermatig bestuurd kunnen worden. Er zijn verschillende schalen, typen en merken ontwikkeld.

Visie NMF

Eens was de modelspoorhobby groot. Nu krijgen de kinderen een mobieltje i.p.v. een modeltrein. Maar langzaam maar zeker wordt men er zich van bewust dat een mobieltje of iPad niet zaligmakend is. Ontwikkeling van de motoriek, creativiteit en vaardigheden blijven, zo blijkt uit studies, achter. De modelspoorhobby is veelzijdig en stimuleert de juiste deze zaken. NMF heeft de visie dat de Modelspoorhobby weer door jong en oud omarmt zal worden en volop in de belangstelling komt te staan.

Missie NMF

De NMF heeft als missie het:

- ondersteunen van de aangesloten verenigingen

- behartiger van de belangen van haar leden

- promoten van de modelspoorhobby

- ondersteunen van de enthousiaste modelspoor bouwers in de uitoefening van hun hobby


Het bestuur van de NMF

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Jan Willem van Beek

Mail voorzitter

Wim van der Linden

Mail secretaris

Overige taken:

  • Ledenadministratie
  • Verzekeringen

Wim Hendriks

Mail penningmeester

 Juridische zaken en 2de Penningmeester

2de Secretaris

Krijn Struijk

Mail juridische zaken

 

Frank Groenendaal

Mail Frank