Het ontstaan van Nederlandse Modelbouw Federatie

Een modeltrein is een schaalmodel van een trein en de bouw ervan is derhalve een vorm van modelbouw. Het bouwen van modellen van spoormaterieel en spoorwegen is in de loop van de negentiende eeuw ontstaan en werd in de decennia na de Tweede Wereldoorlog een populaire hobby onder meestal mannen en kinderen, die vaak binnenshuis plaatsvond. Het bouwen van treinmodellen en spoorbanen werd steeds geavanceerder en omvattender, resulterend in complete nagebootste modellandschappen en modelsteden, die computermatig bestuurd kunnen worden. Er zijn verschillende schalen, typen en merken ontwikkeld.

Visie NMF

Eens was de modelspoorhobby groot. Nu krijgen de kinderen een mobieltje i.p.v. een modeltrein. Maar langzaam maar zeker wordt men er zich van bewust dat een mobieltje of iPad niet zaligmakend is. Ontwikkeling van de motoriek, creativiteit en vaardigheden blijven, zo blijkt uit studies, achter. De modelspoorhobby is veelzijdig en stimuleert de juiste deze zaken. NMF heeft de visie dat de Modelspoorhobby weer door jong en oud omarmt zal worden en volop in de belangstelling komt te staan.

Missie NMF

De NMF heeft als missie het:

- ondersteunen van de aangesloten verenigingen

- behartiger van de belangen van haar leden

- promoten van de modelspoorhobby

- ondersteunen van de enthousiaste modelspoor bouwers in de uitoefening van hun hobby


Het bestuur van de NMF

Voorzitter

Secretaris

Jan Willem van Beek

Taken: Voorzitter bestuursvergadering

Mail voorzitter

Wim van der Linden

Taken: Secretaris, Ledenadministratie en verzekeringen

Mail ledenadministratie.

Mail verzekeringen

Mail Wim van der LindenPenningmeester

Juridische zaken

Wim Hendriks

Taken: Financiën

Mail penningmeester

Mail Wim Hendriks

 

Krijn Struijk

Taken: Juridische zaken

Mail juridische zaken

Mail Krijn Struijk

 

Frank Groenendaal

Taken: