Contact

Email: Info

Website: Website

Lid#: 78

Locatie

Adres: Diep, endaalselaan 138, 1214 KE Hilversum
Clubdagen: donderdagavond, tussen 19.00 en 23.00 uur 


Voorjaar 1982 is de OMC (Omroep Modelspoor Club) opgericht door 4 initiatiefnemers afkomstig uit de omroep. De Club werd opgericht onder de paraplu van de Omroep Sport en Ontspanningsvereniging, kortweg OSO genaamd. Begonnen werd in de galmruimte onder de VARA studio. Intussen hebben reorganisaties en bezuinigingen binnen de omroep ertoe geleid dat de Club, na diverse verhuizingen sedert 1-9-2006 onderdak gevonden heeft in de Hilversumse Diependaalse Kerk. Sedert begin 2011 staat ze op eigen benen en gaat als zelfstandige Vereniging door het leven.
De Omroep Modelspoor Club is lid van de NMF (Nederlandse Modelspoor Federatie).
De baan is in principe opgezet als modulaire baan. Het landschap is van origine Nederlands en van bovenleiding naar Nederlands voorbeeld voorzien. Er wordt digitaal gereden. De leden nemen zelf hun treinen mee. De baan wordt digitaal aangestuurd door het programma I-Train.
De OMC beschikt over een heus Documentatiecentrum met o.a. tijdschriften en boeken over de hobby in de meest brede zin. Ook buitenlandse tijdschriften en boeken over de hobby zijn aanwezig.
De OMC biedt spoorwegenthousiasten de mogelijkheid om in clubverband hun mooie hobby te beoefenen. Ieder lid is welkom met zijn eigen inbreng, interesse en specialisme.
Er wordt zoveel mogelijk zelf gebouwd: bovenleiding, seinsysteem, bomen, het landschap, etc. middels verschillende technieken. Huisjes e.d. worden gebouwd en vervuild zodat ze er realistisch uitzien.
De leden komen wekelijks bij elkaar om te rijden, te bouwen, te praten en kennis en ervaringen uit te wisselen. Niet alleen over de modelbouw, ook over het grote voorbeeld wordt uitgebreid gesproken.
De Club organiseert zo nu en dan zelf Open Dagen en beschikt sedert 2017 weer over een digitaal bestuurde modulebaan, die zo af en toe het land in trekt. Deze modulebaan, opgezet door een paar leden, ademt de sfeer van een Nederlandse diesel-lijn in de jaren ’60 met zijn kenmerkende industrieaansluitingen.