U bent een onderneming gestart

De afgelopen maanden hebben verschillende belastingdiensten aan een aantal aangesloten verenigingen een brief verzonden die begint met de tekst: Uit informatie is mij gebleken dat u een onderneming bent gestart.

Alleen al deze zin is aanleiding voor protest, want wanneer u als vereniging bent ingeschreven bij de Kamer van Koophandel kan de inspecteur zien dat u een vereniging of stichting bent en geen onderneming. Wij hebben onze jurist gevraagd wat we in dit geval moeten gaan doen. Hij schrijft ons:

Maak een afspraak met de inspecteur van uw rayon (gebruik daar niet de belastingtelefoon voor want dat werkt niet).

Vraag aan de inspecteur waarop hij baseert dat de club een onderneming zou zijn. Occasions en beurzen zijn hierbij niet aan de orde.

Laat de clubs ervoor zorgen dat in de statuten onder doelstelling staat: de vereniging heeft niet ten doel het maken van winst en beoogt een instelling van openbaar nut te zijn.

Laat de clubs vervolgens bij de Inspectie successie en registratie in s-Hertogenbosch vragen om een beschikking ex artikel 24 Successiewet.  Dit laatste natuurlijk wel na aanpassing van de statuten met de in de 3 genoemde regel.

Voor alle duidelijkheid kunt u kijken op de internet pagina van de belastingdienst naar de HANDLEIDING ONDERNEMINGEN.

Tenslotte nog even dit:

Er is nog steeds de mogelijkheid voor de aangesloten clubs om hun statuten te laten evalueren door onze juridisch adviseur. Een kopie van de statuten dient daartoe opgestuurd te worden naar ons secretariaat voor advies.