Commissie Promotie Modelspoor CPM

Contactpersonen: Maarten Schermij en John Schuurmans


Voor een goede promotie van onze hobby is er binnen de NMF een speciale commissie opgericht die zich bezig houdt met het ontwikkelen van activiteiten buiten de reguliere beurzen en modelspoorbijeenkomsten, waarbij de primaire doelgroep de "niet aangesloten modelspoorder" en de "toekomstige modelspoorder" is.

  • De CPM is ingesteld door het NMF bestuur naar aanleiding van een verzoek van de ALV in 2017.
  • De CPM bestaat uit maximaal zeven leden.
  • Bij vergaderingen zijn in principe twee leden van het bestuur van de NMF aanwezig.
  • De CPM kan ondersteund worden door vrijwilligers uit het gehele land.
  • De CPM komt tweemaal per jaar bij elkaar.
  • Op de begroting van de NMF wordt jaarlijks een post opgenomen voor de financiering van de activiteiten van de CPM.

De leden van de CPM ontwikkelen ideeën om de modelspoor hobby te promoten. Deze ideeën worden aan het NMF bestuur voorgelegd. Indien het bestuur van de NMF instemt met een voorstel zorgt de CPM voor uitvoering ervan.
Op deze manier hoopt de NMF meer mensen voor de modelspoorhobby te enthousiasmeren.

Wilt u meer informatie aangaande deze denktank of heeft u wellicht een goed idee? Mail dan Maarten Schermij en John Schuurmans.

Lopende activiteiten:

C-Trak

De CPM werkt aan de opzet van een Landelijke C-Trak club.  Deze club is bedoeld om kinderen van Groep 1 bekend te maken met de modelspoorhobby. Voor meer gedetailleerde informatie kunt u kijken onder C-TRAK.