Privacy verklaring Nederlandse Modelspoor Federatie

De Nederlandse Modelspoor Federatie verwerkt en beheerd uw persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.nmf.nl
Secretaris@nmf.nl

De Secretaris van de NMF is de contactpersoon van de Nederlandse Modelspoor Federatie. Hij/zij is te bereiken via secretaris@nmf.nl

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
De Nederlandse Modelspoor Federatie gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Nederlandse Modelspoor Federatie gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden.. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden voor analytische doeleinden.

Bij uw bezoek aan onze website informeren wij u over deze cookies en vragen toestemming.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Hieronder een overzicht:

Cookie: Google Analytics
Doel: het verkrijgen van inzicht in de best, of slechts bekeken gedeeltes van onze websites, waardoor wij deze kunnen blijven verbeteren voor onze bezoekers.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld neem dan contact met ons op via sectetaris@nmf.nl.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De Nederlandse Modelspoor Federatie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • U te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken indien van toepassing
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren indien van toepassing
 • De Nederlandse Modelspoor Federatie analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren.
 • De Nederlandse Modelspoor Federatie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Omdat de Nederlandse Modelspoor Federatie alleen clubs heeft als leden en geen individuele personen, worden geen persoonsgegevens verwerkt van individuele leden van clubs. De uitzondering hierop zijn de persoonsgegevens van secretaris of contactpersoon van de vereniging, club of stichting.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag op onze website

Een verdere uitzondering hierop is als individuele leden van clubs zich aanmelden voor de NMF nieuwsbrief. Hiervoor worden de volgende gegevens verwerkt:

 • E-mailadres
 • Voor- en achternaam

Geautomatiseerde besluitvorming

De Nederlandse Modelspoor Federatie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Delen van persoonsgegevens met derden

De Nederlandse Modelspoor Federatie verstrekt in principe enkel gegevens van de aangesloten modelspoorvereniging, club of stichting aan derden welke in het publieke domein bekend zijn. Voor de verzekeringen worden de gegevens verstrekt aan Centraal Beheer en Univé. Indien overheidsinstanties de gegevens opvragen dan zal de NMF daar gehoor aan (moeten) geven. Verenigingen stemmen bij vorm van lidmaatschap nu en alsdan hierin toe.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien. U kunt bij het secretariaat, sectetaris@nmf.nl., uw gegevens opvragen en zo nodig laten aanpassen en/of verwijderen. Echter administratiegegevens vallen buiten een dergelijk verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Nederlandse Modelspoor Federatie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via sectetaris@nmf.nl