Contact

Email: Secretariaat

Website: Website

Lid#: 44

Locatie

Adres: ontmoetingscentrum 'de Belleman',
Bruninckxdal 2, 5551 EV (Dommelen)
Clubdagen: woensdagavond tussen 20:00 en 23:00


De ModelSpoorGroep Valkenswaard (MSG Valkenswaard) is in 1990 opgericht. Tot 2008 heeft de club gebouwd aan een replica van het station Valkenswaard en de directe omgeving zoals dat tot rond 1962 heeft bestaan, en zoals het nu had kunnen bestaan. Aan de hand van foto’s uit de oude doos, kadastertekeningen, herinneringen en ‘veldonderzoek’ is getracht ook de niet meer bestaande bebouwing uit die tijd doen herleven. Gezien de reacties van met name oudere Valkenswaarders op onze open dagen durven we te zeggen dat we daarin zijn geslaagd.

ehalve aan de baan zelf is ook de nodige aandacht gegeven aan de presentatie van het geheel. Met achtergronden, frieslijsten en een goede verlichting wordt de aandacht van de toeschouwer daar gekregen waar hij hoort: op de modules. Met deze baan bezocht MSG Valkenswaard beurzen en tentoonstellingen in binnen- en buitenland. De waardering voor de baan is hoog. Vooral de rust en ruimte die de baan uitstraalt wordt gewaardeerd, zonder dat dit ten koste is gegaan van de aandacht voor details. Een unicum is de gebogen en zeer realistisch geschilderde achtergrond waardoor het gevoel ontstaat dat je daadwerkelijk in het modellandschap staat.