Landelijke Modelspoor Dagen

Nu geheel maart 2024

Hier kun je als vereniging inschrijven voor deelname.


De Landelijke Modelspoor Dagen zullen dit jaar in de maand Maart plaatsvinden. Iedere vereniging mag  zelf een of meerdere dagen vaststellen.


Door het organiseren van de Landelijke Modelspoor Dagen wil de Nederlandse Modelspoor Federatie (NMF) mensen in staat stellen om vrijblijvend met de activiteiten van een modelspoorclub in zijn of haar directe omgeving kennis te maken. Tientallen verenigingen in Nederland stellen ieder jaar hun club- of een andere ruimte gratis(!) open voor belangstellenden. Zo kunnen potentiële  leden geheel vrijblijvend kennis maken met wat een lidmaatschap bij uw modelspoorvereniging aan meerwaarde kan geven.

De modelspoorhobby is een vorm van vrijetijdsbesteding die zich bij uitstek leent voor een individuele beoefening. Geen boodschap zo goed als die je zelf doet. Onder dit motto ploetert menige modelspoorder eenzaam voort op zijn treinenzolder. Zeker, hij kan zich laten informeren door onze voortreffelijke modelspoor Pers, die allerlei aspecten van onze hobby uitvoerig belicht. Ook gaat hij van tijd tot tijd te rade bij zijn modelspoor winkelier.

Maar een lidmaatschap van een modelspoorvereniging biedt ongeëvenaarde kansen om nog meer praktische ervaring op te doen. Dus laat dat vooral zien en daar zijn de Landelijke Modelspoor Dagen uitstekend geschikt voor. Doe mee en vul het formulier in.