Contact

Email: Info

Website: Website

Lid#: 93

Locatie

Adres: De Posten 11, 9202 VH Drachten

Clubdagen:


De Modelspoor Club Noord-Nederland (MCNN) is opgericht in 1994 en is een kleine modelspoor club met een H0(gelijkstroom)- en een N-modelbaan. De club heeft als doel het beoefenen en bevorderen van de modelspoorweghobby in de ruimste zin des woords. Ze is statutair gevestigd in Drachten en heeft nog geen eigen onderkomen/verenigingsgebouw. De H0- en N-modulebaan bestaat uit verschillende, uit elkaar te nemen en weer te koppelen modules waarmee verschillende evenementen worden bezocht.

De MCNN heeft een eigen clubblad, 'Het Peilglas' genaamd welke 4 x per jaar aan de leden en donateurs wordt verstrekt. Naast het bezoeken van tentoontellingen met de modulebanen, worden tevens excursies georganiseerd naar het grootbedrijf in binnen- en buitenland.

Op clubavonden cq -middagen wordt er door de clubleden gewerkt aan de modules van onze modelspoorbanen en worden er af en toe diavoorstellingen gehouden.