Contact

Email:

Lid#: 7

Locatie

Adres:
Clubdagen:


Oktober 2018

Het is het bestuur van TCM is er niet in geslaagd een nieuwe Locatie te vinden om de Modelspoor Hobby in een openbare ruimte te kunnen voor zetten. Het bestuur van TCM vindt het nog steeds jammer dat er in de gemeente Dronten geen betaalbare ruimte is te realiseren voor het gezamenlijk uit oefenen van de Modelspoor Hobby. Er is dan ook besloten om geen verdere activiteiten te ondernemen in die richting. Om deze reden is de website van TCM ook niet meer beschikbaar. Nadat dit besluit is genomen heeft de vaste kern (6 personen) van de vereniging het afgelopen jaar gebouwd aan een gezamenlijke baan op een locatie bij een van de leden. In een ruimte van 3.60x7.00 ontstaat hier nu een gezamenlijke niet verplaatst bare baan. TCM heeft een 2 tal onderdelen van de module baan kunnen onderbrengen in Lelystad. Het betreft hier een interpretatie van het oude vliegveld Lelystad, en het dierenpark. Deze zijn beschikbaar gesteld aan het Transport Museum in Lelystad.

Het bestuur TCM