Contact

Email: Secretaris

Website: Website

Lid#: 10

Locatie

Adres: Europalaan 48, 8161 ZA EPE
Clubdagen: maandagavond van 19:30 uur tot 22:00 uur


We bouwen 4 modules gecombineerd in de H0 en N schaal. Hierbij staat het gezamenlijk bouwen en rijden voorop. Het wordt een Nederlandse fantasie baan waaraan ieder lid zijn steentje kan bijdragen. Op deze baan zal zowel digitaal als analoog gereden kunnen worden.

Om meer jeugdleden te krijgen, zijn we ook begonnen met de bouw van een modulaire Märklin C-Track jeugdbaan. Dit is een baan die wordt opgebouwd uit modules van 50 x 50 cm. De baan is in schaal H0 (1:87). De bedoeling is om zowel bij de bouw als het gebruik zoveel mogelijk jeugd te betrekken.

Af en toe houden we ook een thema-avond over allerlei spoorse onderwerpen. We nodigen dan een specialist uit op het gebied van grootspoor of modelspoor. Ook eigen leden verzorgen soms een thema, zoals zelfbouw, techniek, scenery of het grootbedrijf. Tegenwoordig is er veel aandacht voor het digitaal rijden.

Onze club heeft landelijke bekendheid gekregen door de bouw van de historische ‘Baronnenlijn’, de reeds lang opgeheven spoorlijn Apeldoorn – Hattemerbroek.
De meeste clubleden hebben thuis ook een modelspoorbaan en rijden daar met Nederlands, Duits, Zwitsers of ander materieel.

De VMC beschikt over een eigen bibliotheek met een grote verzameling aan model(spoor)boeken.
Ook zijn we als club geabonneerd op verschillende hobbytijdschriften.