Als NMF lid meedoen aan het C-Trak Programma

C- TRAK is een modulesysteem voor Märlin C-rails wat bedoeld is om MyWorld banen mee te maken. De doelgroep is kinderen van Groep 1 tot groep 5.

Er zijn twee mogelijkheden om mee te doen aan het C-Trak programma:

  • Basis Lidmaatschap:

Als Basis-lid van het C-Trak programma kan het NMF lid kinderen, die lid willen worden van de Landelijke C-Trak club, inschrijven.

  • Premium Lidmaatschap:

Het Premium-lid van het C-Trak, kan naast inschrijven, ook zelf modules aanschaffen en deze tentoonstelling gereed maken. Vervolgens kan het Premium-lid meedoen aan evenementen waar C-Trak opgesteld wordt om zo leden te werven voor haar eigen club als ook voor de Landelijke C-Trak club.

Er zijn al bijna 200 modules in omloop bij een aantal verenigingen in Nederland. Deze modules worden gebruikt om op evenementen banen te maken waar kinderen mee kunnen spelen. Het doel hiervan is niet alleen om de kinderen enthousiast te maken voor de modelspoorhobby, maar ook om hun (groot)ouders aan te steken. In de praktijk heeft dit al tot nieuwe leden geleid bij deelnemende verenigingen.

Hoe werkt het?

De NMF heeft als doel de modelspoorhobby te promoten. Een van de initiatieven om de modelspoorhobby bij kinderen van groep 1 tot groep 5 bekend te maken is het C-Trak programma. Modelspoor clubs kunnen zich aansluiten bij het C-Trak programma om op deze wijze mee te werken aan het promoten van onze hobby.

Basis lidmaatschap:

De Modelspoor Club ontvangt zolang het kind lid is een jaarlijkse vergoeding.. Als tegenprestatie dient de Modelspoor club het kind te ondersteunen. Het is de bedoeling dat het kind thuis, onder  begeleiding van de ouders, aan de module werkt. Op de clubavonden kan het kind, onder begeleiding van een ouder, informatie ophalen m.b.t. de bouw van de module.

Lidmaatschap kosten Landelijke C-Trak club is: 30 euro per jaar.

Premium lidmaatschap:

Naast de mogelijkheid om leden in te schrijven voor de Landelijke C-Trak club en zo een jaarlijkse vergoeding te ontvangen, kan de Modelspoor club ook actief deelnemen aan het nieuwe leden wervingsprogramma. De Modelspoor club heeft daarbij de volgende mogelijkheden:

De Modelspoor club koopt 6 modules waarmee ze meedoet aan tentoonstellingen. De modules kunnen aangekocht worden via het NMF voor € 30 per module. Voor elke keer dat de Modelspoor club meedoet aan een evenement, tot maximaal 3 evenementen, ontvangt zij € 60 onkostenvergoeding van het NMF.
De vereniging mag zelf bepalen hoe zij de 6 modules inricht.

Elke keer wanneer de Modelspoor club 6 modules aankoopt komt deze opnieuw in aanmerking voor deze regeling.

Aanmelden

Verdere informatie over C-TRAK is hier te vinden.
Stuur een e-mailtje naar CPM om je aan te melden voor deelname aan C-TRAK.
Wanneer je al deelnemer bent aan het C-TRAK systeem, kun je met dit formulier aanmelden voor een evenement.

Voorwaarden

De voorwaarden voor het ontvangen van de vergoeding zijn:

  • De vereniging moet aangesloten zijn bij de NMF
  • De vereniging moet minimaal 6 C-Trak bakjes inzetten
  • De vereniging moet deelnemen aan evenementen voor het verkrijgen van de vergoeding
  • De vereniging moet de deelname van tevoren bij de NMF aankondigen d.m.v. opsturen van het ingevulde formulier
  • De vereniging moet na deelname een foto van het evenement met een kort stukje tekst toesturen voor publicatie op de NMF website
  • Elke vereniging kan voor maximaal 3 evenementen deze bijdrage ontvangen